គោលនយោបាយឯកជនភាព

សម្រាប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតរបស់យើងខ្ញុំ អ្នកបានបញ្ជាក់ និងប្រកាសថាអ្នកមិនដាក់ ឬផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការលក់ ឬទិញ ឬការផ្លាស់ប្តូរទំនិញ និងសេវាកម្ម មាតិកា ឬព័ត៌មានដែលខុសច្បាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង/ឬ ដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិ ដូចមានចែងក្នុងគោលនយោបាយទំនិញហាមឃាត់ខាងក្រោមនេះឡើយ។

គោលនយោបាយស្តីពីទំនិញហាមឃាត់៖

យើងហាមឃាត់ជាពិសេសចំពោះការចុះផ្សាយ ឬបង្ហោះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមប្រភេទ ឬព័ត៌មានទាក់ទងនឹងទំនិញដូចខាងក្រោម៖

 1. ភេសជ្ជៈមានជាតិអាល់កុល ស្រា ផលិតផលថ្នាំជក់ គ្រឿងញៀន សារធាតុពង្វក់អារម្មណ៍ នាំញៀនណាកូទីន សារធាតុពុលណាមួយ ឱសថ សារធាតុបំបាត់ការឈឺចាប់/ព្យាបាល ហើយអ្នកក៏មិនត្រូវផ្តល់តំណភ្ជាប់ ទោះដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ឬបញ្ចូលការពិពណ៌នាណាមួយអំពីមុខទំនិញ ទំនិញ ឬសេវាកម្មដែលត្រូវបានហាមឃាត់ ក្រោម ច្បាប់ជាធរមានណាមួយឡើយ ប៉ុន្តែមិនបានកំណត់ត្រឹមតែ គ្រឿងញៀន និងគ្រឿងសំអាងឡើយ។
 2. មនុស្សដែលរស់នៅ ស្លាប់ និង/ឬរាយកាយទាំងមូល ឬផ្នែកណាមួយនៃមនុស្ស ដែលត្រូវបានរក្សាទុក ឬអភិរក្សដោយមធ្យោបាយណាក៏ដោយ ទោះបីមធ្យោបាយសិប្បនិម្មិត ឬធម្មជាតិ រួមទាំងឈាម វត្ថុរាវនៃរាងកាយ និង / ឬផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយក៏ដោយ។
 3. ពេស្យាកម្ម ឬសេវាណាមួយដែលមានធម្មជាតិជាពេស្យាកម្ម ដែលបង្ហាញថារំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីភាពអសីលធម៌ ឬការតំណាងមិនសមរម្យនៃស្ត្រី ដែលរំលោភលើបទដ្ឋានសីលធម៌ និងសុជីវធម៌ក្នុងសង្គមកម្ពុជា។
 4. ទំនិញសាសនា រួមទាំងសៀវភៅ វត្ថុបុរាណជាដើម ឬព័ត៌មាន ណាមួយ ឬការពិពណ៌នាអំពីរបស់របរណាមួយ ដែលទំនងជាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ខាងផ្នែកនាសាសនារបស់បុគ្គល ឬក្រុមណាមួយ។
 5. ទំនិញបែបអាសគ្រាម រួមមានទំនិញដែលបង្ហាញពីស្ត្រីដោយមិនសមរម្យ យោងតាមអត្ថន័យនៃការបង្ហាញពីស្ត្រីដោយមិនសមរម្យ។ ការបោះពុម្ពផ្សាយ ឬខ្សែភាពយន្ត ឬទំនិញណាមួយដែលពិពណ៌នា ឬបង្ហាញពីអនីតិជនដែលមើលទៅដូចជា/ ឬដែលមានអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំ (មិនថាអនីតិជននោះចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពផ្លូវភេទ ឬមិនចូលរួមទេ) និងហ្គេមកុំព្យូទ័រណាមួយ ដែលមិនសមស្របសម្រាប់អនីតិជន មើល ឬលេង។ សម្ភារៈបែបប្រមាថដែលត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ប្រើក្នុងស្ថានភាពផ្លូវភេ (រួមទាំងទំនិញបែប "បិតបាំង" និង "សម្លៀកបំពាក់ក្នុង")ដែលបង្ហាញសកម្មភាពផ្លូវភេទ ឬបង្ហាញប្រដាប់ភេទ តាមរបៀប "ដូចជីវិតពិត" ឬសភាពជាក់ស្តែង។
 6. ព័ត៌មាន ឬទំនិញណាមួយដែលមានលក្ខណៈបែបបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ បែបគំរាមកំហែង ឬរំលោភបំពាន។
 7. ព័ត៌មានក្លែងបន្លំ ឬព័ត៌មានខុសពីលក្ខណៈដើម និងការប្រើប្រាស់របស់ទំនិញ ឬសេវាកម្ម។
 8. ទំនិញក្លែងបន្លំ លួចចម្លង និងទំនិញលួច ឬសេវាកម្មខុសច្បាប់ដែលមិនមានការអនុញ្ញាត (សេវាកម្មដែលអ្នកគ្មានសិទ្ធិ ឬមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើ ឬមិនមានសិទ្ធិអនុវត្តន៍) ។
 9. វត្ថុ ទំនិញ និងសេវាកម្មដែលរំលោភ ឬមានបំណងប្រគល់ឱ្យភាគីទីបីនូវកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ឬសិទ្ធិបោះផ្សាយ ឬសិទ្ធិផ្នែកសីលធម៌ និង/ឬចេតនារំលោភលើសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់បុគ្គលណាម្នាក់។
 10. ការបញ្ជូនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចនូវមេរោគកុំព្យូទ័រគ្រប់ប្រភេទ ឬកម្មវិធីកុំព្យូទ័រណាមួយដែលជួយសម្រួលដល់ការលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ (hacking) ដែលមានចេតនាបំផ្លាញកុំព្យូទ័រ ឬបណ្តាញកុំព្យូទ័រ ឬលួចទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយ។
 11. ព័ត៌មានរបស់អ្នកមិនត្រូវមានព័ត៌មានបង្កភាពស្អប់ខ្ពើម ដែលមានលក្ខណៈប្រមាថ ឬនិយាយបង្កាច់បង្ខូច សំដៅដល់បុគ្គល ឬក្រុមណាមួយ ឬបង្កឱ្យមានអំពើហឹង្សាប្រឆាំងនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ បុគ្គល និងសត្វណាមួយឡើយ។។
 12. សារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់ និងថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត និង / ឬ ទំនិញដែលរំលោភលើគោលការណ៍ប្រឆាំងនឹងមានសារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់។
 13. កាំជ្រួច ឧបករណ៍បំផ្លិចបំផ្លាញ និងគ្រឿងផ្ទុះ រួមទាំងសម្ភារៈដែលអាចប្រើដើម្បីបង្កើតកាំជ្រួច ឧបករណ៍ដែលមានគន្លឹះផ្ទុះ និងគ្រឿងផ្ទុះ។
 14. ឯកសារអត្តសញ្ញាណ ឯកសារហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន (ក្នុងទម្រង់ណាមួយក៏ដោយ រួមទាំងបញ្ជីឈ្មោះ ឬអាសយដ្ឋានប្រៃសនីយ៍)
 15. សំបុត្រឆ្នោតផ្សងសំណាង និងការចូលរួមដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ លេង ស្លុតម៉ាស៊ីន។
 16. ទំនិញដែលរំលោភលើគោលការណ៍ប្រឆាំងនឹងការបំពុលម្ហូបអាហារ។
 17. អាវុធ និងទំនិញពាក់ព័ន្ធ (ដូចជាកាំភ្លើង គ្រឿងបន្លាស់ និងបង់កាំភ្លើង រំសេវផ្ទុះ ហ្គាសបង្ហូរទឹកភ្នែក កាំភ្លើងឆក់ កាំបិតកៃ ឬទំនិញផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានហាមឃាត់។
 18. អាវុធនិងរបស់របរដែលពាក់ព័ន្ធ(ដូចជាអាវុធគ្រឿងបន្លាស់កាំភ្លើងនិងទស្សនាវដ្តីអាវុធរំសេវកាំភ្លើងបង្ហូរទឹកភ្នែកកាំភ្លើងខ្លីកាំបិតប្តូររឺវត្ថុផ្សេងទៀតដែលហាមឃាត់។
 19. "គ្រោងការណ៍ពីរ៉ាមីត" និង "ការធ្វើទីផ្សារពហុកម្រិត" និង/ឬការបោកប្រាស់ស្រដៀងគ្នានេះ ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងឆបោកអ្នកប្រើប្រាស់។
 20. ការផ្ញើស្ពែម (spam) ការបំពាន ការផ្សាយស្ទួន ការចុះផ្សាយក្លែងបន្លំ (ឧទាហរណ៍ ការបោកប្រាស់ថា "ក្លាយជាអ្នកមានក្នុងពេលដ៏ខ្លី" ឬ "ធ្វើការនៅផ្ទះ" ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់គោលបំណងឆបោកអ្នកប្រើប្រាស់) ។
 21. ប្រភេទមិនត្រឹមត្រូវ ប្រភេទខុស (ឧទាហរណ៍៖ តុអាហារ ចុះបញ្ជីថាជាគ្រឿងសង្ហារឹមការិយាល័យ) ។
 22. ទីក្រុង/ទីតាំងនៃការចុះបញ្ជីមិនត្រឹមត្រូវ (ការចុះផ្សាយត្រូវបានអនុញ្ញាតតែនៅក្នុងទីក្រុងដែលជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ) ។
 23. ការចុះផ្សាយជាអន្ដរជាតិ។
 24. “ មូលបត្រ” ក្នុងន័យនៃបទប្បញ្ញត្តិកិច្ចសន្យាមូលបត្រ រួមមានភាគហ៊ុន សញ្ញាប័ណ្ណ សញ្ញាប័ណ្ណលិខិតបំណុល។ ល ។ និង/ឬ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ / ទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយផ្សេងទៀត។
 25. សត្វដែលរស់ ស្លាប់ និង/ឬផ្នែកទាំងមូល ឬផ្នែកណាមួយនៃសត្វដែលត្រូវបានរក្សាទុក ឬអភិរក្សដោយមធ្យោបាយណាក៏ ដោយទោះបីជាមធ្យោបាយសិប្បនិម្មិត ឬធម្មជាតិ រួមទាំងស្រោមសត្វ ស្បែកសត្វ ប៉ាន់គំរូសត្វ ស្នែងសត្វរមាំងរឺប្រើស ស្នែង សក់ ស្លាប/រោម ក្រចក ធ្មេញ ម្សៅស្នែងឈ្លូស ស៊ុត សំបុក ផលិតផលសត្វណាមួយផ្សេងទៀត ដែលការលក់ និងការទិញវត្ថុទាំងនោះត្រូវបានហាមឃាត់ ឬកំហិតដោយច្បាប់ជាធរមាន ទោះតាមរបៀបណាមួយក៏ដោយ។
 26. មិនត្រូវការបរិហាកេរ្តិ៍ បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម ដោយការគំរាមកំហែងដោយខុសច្បាប់ ឬការយាយីដោយខុសច្បាប់ឡើយ។ លើសពីនេះទៀត មិនត្រូវក្លែងបន្លំ បង្ហាញខុស បំភាន់ ឬទាក់ទងនឹងការលក់ទំនិញខុសច្បាប់ ទំនិញក្លែងក្លាយ ទំនិញលួច និង/ឬសេវាកម្មណាមួយ ដែលមិនមែនជារបស់អ្នក ឬអ្នកមិនមានសិទ្ធិនោះឡើយ។ លើសពីនេះទៀត ក៏មិនត្រូវរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញា អាថ៌កំបាំងពាណិជ្ជកម្ម ឬសិទ្ធិជាកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀត ឬសិទ្ធិបោះផ្សាយ ឬសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ។
 27. មិនត្រូវមានផ្ទុកមេរោគណាមួយ មេរោគ Trojan Horses ដង្កូវ គ្រាប់បែកកំណត់ម៉ោង កម្មវិធី Cancelbots កម្មវិធី Easter Eggs ឬប្រព័ន្ធកម្មវិធីកុំព្យូទ័រផ្សេងទៀតដែលអាចបំផ្លាញ រំខានធ្ងន់ធ្ងរ លួចចាប់ ឬលួចយកព័ត៌មានប្រព័ន្ធ ទិន្នន័យ ឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយឡើយ។
 28. មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិឱ្យបង្ខូចកេរ្តិ៍អ្នកណាម្នាក់ ឬប្រើពាក្យសម្តីបង្កការស្អប់ខ្ពើម ការប្រមាថ ឬបង្ខូចកេរ្តិ៍ ចំពោះបុគ្គល ឬក្រុមណាមួយឡើយ។ អ្នកមិនគួរគាំទ្រអំពើហឹង្សាប្រឆាំងនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ ឬបុគ្គល ឬក្រុមផ្សេងទៀតឡើយ។

បន្ថែមលើចំណុចខាងលើ និងសម្រាប់គោលបំណងនៃភាពច្បាស់លាស់ អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ត្រូវបានរំពឹងថានឹងគោរព និងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ដូចខាងក្រោម នៅពេលដែលការចុះផ្សាយទំនិញ៖

 1. គោលនយោបាយទំនិញដែលត្រូវបានកំហិត៖ បន្ថែមពីលើគោលនយោបាយទំនិញហាមឃាត់ខាងលើ អ្នកប្រើប្រាសក៏ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ និងអនុវត្តតាមគោលនយោបាយស្តីពីទំនិញដែលត្រូវបានកំហិត នៅពេលចុះផ្សាយ ការបង្ហោះ ការផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងទំនិញ ឬសេវាកម្មណាមួយ។
 2. ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្ទួនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មណាមួយច្រើនជាងមួយដងដែលមានមាតិកា ឬចំណងជើងដូចគ្នានៅក្នុងទីក្រុងនិងក្នុងប្រភេទផលិតផលតែមួយ នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្ទួន។ យើងណែនាំអ្នកឱ្យផ្សាយពាណិជ្ជកម្មច្រើនតែក្នុងករណីដែលអ្នកមានទំនិញ ឬសេវាកម្មផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់លក់ប៉ុណ្ណោះ។ រាល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្ទួនទាំងអស់នឹងត្រូវបានលុបចោល ហើយអ្នកផ្សាយនឹងត្រូវបានពិន័យប្រសិនបើបញ្ហានៅតែបន្តកើតមាន។
 3. វត្ថុ/ព័ត៌មានដែលផ្តោតលើផ្លូវភេទ៖ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលទាក់ទងនឹងទំនិញ ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងទំនិញសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពផ្លូវភេទ នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយ។ (ឧទាហរណ៏នៃវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទំនិញតាមប្រភេទ ដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតជាធម្មតា មានដូចជាកាផ្សាយសម្រាប់លក់ឧបករណ៍រំញ័របម្រើផ្លូវភេទ) ។ សូមយល់ដឹងផងដែរថា ចំណងជើងដែលមានភាសាដែលបង្ហាញរូបភាពទាក់ទងផ្លូវភេទ គឺជាចំណងជើងមិនសមរម្យ ទោះបីជាទំនិញនៅក្នុងចុះផ្សាយនោះយ៉ាងម៉េចក៏ដោយ ។

ផលវិបាកនៃការបំពានគោលនយោបាយនៃការចុះផ្សាយ។

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលរំលោភលើគោលនយោបាយទំនិញហាមឃាត់ និង/ឬគោលនយោបាយទំនិញហាមឃាត់ដែលត្រូវបានដាក់កំហិត អាចជាកម្មវត្ថុនៃសកម្មភាពដូចខាងក្រោម។

 1. ការព្យួរ ឬបញ្ឈប់សមាជិកភាព។
 2. ការហាមឃាត់អចិន្ត្រៃយ៍នៃការចូលប្រើគេហទំព័រ។
 3. ការរាយការណ៍ទៅមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ ឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។
 4. ការដកចេញនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។